fbpx

Szczepienie przeciwko COVID-19

Zapoznaj się z poniższymi informacjami

Informacja dla Pacjenta na temat szczepienia przeciwko COVID-19

SZANOWNI PAŃSTWO!

PRZYPOMINAMY, ŻE W NASZEJ PLACÓWCE RÓWNIEŻ OBOWIĄZUJE ZASADA ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO.

PROSIMY O ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO ZGODNIE Z ZALECENIEM MINISTERSTWA ZDROWIA.

PRZYCHODNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIEPRZYJMOWANIA I NIEOBSŁUGIWANIA PACJENTÓW NIEPOSIADAJACYCH MASECZEK OCHRONNYCH NA TWARZY.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień lekarze rodzinni POZ nie wystawiają e-skierowań na szczepienia przeciwko COVID 19. E-skierowania są generowane automatycznie przez Ministerstwo Zdrowia według kolejności grup uprawnionych do otrzymania szczepienia.

Szczepienie przeciwko COVID-19​ | Poznaj naszą szeroką ofertę i umów wizytę już dziś. Telefon: +48 533 702 703, e-mail: recepcja@royalmedonline.com

E-Skierowania pierwszego etapu szczepień dla osób powyżej 80-tego roku życia będą generowane przez Ministerstwo Zdrowia od 15.01.2021 r. Od dnia 22.01.2020 r. będą generowane e-skierowania dla osób powyżej 70-tego roku życia. Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia każda placówka POZ otrzyma 30 dawek szczepionki przeciwko Covid-19 tygodniowo.

W celu zapewnienia przejrzystości dostępu do zapisów na szczepienia,
grafiki wszystkich placówek wykonujących szczepienia są udostępnione na portalu
rządowym e-Rejestracji. Grafiki będą udostępniane sukcesywnie zgodnie z
harmonogramem dostaw szczepionek do przychodni. Ilość miejsc na szczepienia
będzie ściśle powiązana z ilością otrzymanych przez placówkę dawek szczepionki.
Osoby chcące zapisać się na szczepienie proszone są o dokonywanie wyboru
poprzez jedną z udostępnionych form zapisu.

Pacjent może zapisać się na szczepienie przez:     

 • kontakt pacjenta z dedykowaną Infolinią NFZ (nr 989) – konsultant dokonuje wyszukania i rezerwacji terminu w systemie e-Rejestracji zgodnie z wyborem przez    placówki przez pacjenta,
 • zapisanie się pacjenta poprzez jego Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.
 1. pl) – pacjent samodzielnie dokonuje wyszukania i rezerwacji terminu w systemie e-Rejestracji,
 • Infolinię dostępną w naszej placówce po wybraniu cyfry 3. Pracownik wyszukuje i dokonuje rezerwacji terminu w systemie e-Rejestracji,
 • umówienie się na drugą dawkę szczepienia zawsze realizowane jest przez punkt szczepień w którym podano pierwszą dawkę,
 • zmiana terminu i miejsca wizyty na szczepienie – na żądanie pacjenta jest możliwa wyłącznie tymi samymi kanałami, którymi została dokonana rejestracja na szczepienie.
 • anulowanie rezerwacji wizyty pacjenta na szczepienie – na żądanie pacjenta jest możliwe wyłącznie tymi samymi kanałami, którymi została dokonana rejestracja    na szczepienie,
 • w sytuacjach losowych pacjenci proszeni są o odwołanie szczepienia bezpośrednio w punkcie szczepień po wybraniu cyfry 3 dzwoniąc pod numer 533 702 703.

Pacjent otrzymuje powiadomienia SMS z systemu e-Rejestracja:

 • bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji na wizytę (wraz ze wskazaniem terminu szczepienia),

 • przypominająco 1 dzień przed terminem wizyty (dane j.w.)

Uwaga ! Przed umówieniem na szczepienie, osoba rejestrująca się na szczepienie musi posiadać aktywne e-skierowanie. System nie pozwoli dokonać zapisu na szczepienie osobie nieposiadającej e-skierowania.

E-skierowanie na szczepienie traci ważność po upływie 60 dni od daty jego wystawienia. 

Osoby, które nie zgłoszą się na szczepienie w wyznaczonym terminie będą musiały powtórnie dokonać zapisu.  Placówka nie odpowiada za dostępność miejsc.

Status e-skierowania nadawany jest automatycznie po jego wystawieniu.

Wystawione e-skierowanie umożliwia zapisanie pacjenta na podanie pierwszej dawki szczepionki. Druga dawka szczepionki będzie realizowana na podstawie tego samego skierowania. Pacjent nie musi posiadać nowego e-skierowania na podanie drugiej dawki szczepionki.

Pacjent nie będzie mógł dokonać zapisu, jeśli jego e-skierowanie będzie posiadać status „anulowane” – Pracownik medyczny będzie uprawniony do anulowania e-skierowania  z powodu jego błędnego wpisu.

PROCEDURY WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ

Kwalifikacja do zaszczepienia:

 • osoba zgłaszająca się do Punktu Szczepień na podanie szczepionki przeciwko COVID-19 proszona jest o przybycie do placówki 15 minut wcześniej od wyznaczonej godziny wizyty.

 • Pacjent kieruje się do wejścia oznakowanego niebieskim plakatem z napisem „PUNKT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19”.

 • Pacjent przed wejściem do gabinetu lekarskiego wypełnia „ Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciwko Covid 19”,
 • po wypełnieniu Kwestionariusza Pacjent kierowany jest do lekarza w celu dokonania kwalifikacji na szczepienie,
 • Pacjent legitymuje się dokumentem z numerem PESEL, potwierdzając swoją tożsamość,
 • lekarz dokonuje kwalifikacji do wykonania szczepienia,
 • w przypadku negatywnej oceny przez lekarza, osoba umawiana jest na nowy termin (zgodnie z rekomendacją lekarza, który prowadził kwalifikację),
 • w przypadku pozytywnej oceny lekarz wprowadza do systemu P1 potwierdzenie kwalifikacji do szczepienia,
 • pielęgniarka wykonuje szczepienie i wystawia dokument potwierdzający przyjęcie pierwszej dawki szczepionki.

Po zaszczepieniu:

 • uzupełniana jest e-karta szczepień
 • pacjent umawiany jest na termin podania drugiej dawki szczepionki,
 • status e-skierowania zmieniany jest w systemie na „u realizatora”,
 • PACJENTOWI NIE WOLNO OPUŚCIĆ PLACÓWKI PO WYKONANYM SZCZEPIENIU. PACJENT MA OBOWIĄZEK POZOSTANIA W PRZYCHODNI PRZEZ MINIMUM 15, A MAXIMUM 30 MINUT PO DOKONAIU SZCZEPIENIA, W CELU MONITOROWANIA EWENTUALNYCH REAKCJI PO SZCZEPIENIU.
 • NA REWERSIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZASZCZEPIENIE ZOSTANIE WPISANA GODZINA ZASZCZEPIENIA.

PODANIE DRUGIEJ DAWKI SZCZEPIONKI JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE U TEGO SAMEGO REALIZATORA, KTÓRY WYKONAŁ PIERWSZĄ DAWKĘ SZCZEPIENIA.

E-Rejestracja

Rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80-tego roku życia rozpoczyna się w dniu

15.01.2021 r.

CENRTRUM MEDYCZNE ROYALMED będzie dokonywało zapisów na wolne miejsca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Pacjenci chcący dokonać rejestracji telefonicznie proszeni są o wybranie cyfry 3 na infolinii dostępnej pod numerem: 533 702 703.

Pierwsze szczepienia zaplanowane są na dzień 26.01.2021 r.

Sposoby wystawienia e-skierowania:

 1. Automatycznie przez system P1, prowadzony przez Centrum e-Zdrowie, w transzach zgodnych z systemowo ustaloną kolejnością szczepień dla osób posiadających numer PESEL, w ramach określonych grup wiekowych lub zawodowych.

 2. Indywidualnie przez lekarzy dla osób:
  • nieposiadających numeru PESEL,

  • które nie mogły poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego

  • e-skierowania,

  • z określonymi problemami zdrowotnymi.

Informujemy, że Urząd Miejski w Łomiankach uruchomił transport dla Pacjentów, którzy

ze względu na problemy z poruszaniem się, z uwagi na zły stan zdrowia, nie są w stanie samodzielnie przybyć na szczepienie do placówki, ale mogą odbyć transport w pozycji siedzącej. Osoby uprawnione do transportu, których stan zdrowia pozwala na samodzielne przejście do samochodu, zamawiają transport samodzielnie dzwoniąc pod numer:

 +48 516 76 85 00. UWAGA! Przed zamówieniem transportu Placówka musi potwierdzić uprawnienia danej osoby do wykonania transportu na szczepienie.

Zaświadczenie o szczepieniu

E-karta szczepień zapisana w systemie e-zdrowie (P1) pozwala na wydanie poświadczenia o podaniu pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Elektroniczny dokument poświadczenia  Pacjent może pobrać na stronie www.pacjent.gov.pl korzystając ze swojego Internetowego Konta Pacjenta ( IKP).

Od lutego 2021, po otrzymaniu 2-giej dawki szczepionki (po pełnym zaszczepieniu), system P1 będzie generował kod QR stanowiący potwierdzenie szczepienia.

Dostępne sposoby pozyskania przez pacjenta kodu QR:

 • pobranie elektronicznie w aplikacji m-Obywatel,
 • pobranie elektronicznie na IKP,
 • otrzymanie wydruku w Punkcie Szczepień, w którym przeprowadzono szczepienie

UWAGA! W Punkcie Szczepień generowanie kodu QR będzie możliwe po udostępnieniu

takiej funkcjonalności przez Rząd w systemie P1, co ma nastąpić najwcześniej w lutym 2021 r.

Pacjenci nieposiadający e-skierowań na szczepienia mogą zgłosić swoją gotowość do szczepień wysyłając formularz zgłoszeniowy przez Internetowe Konto Pacjenta na stronie www.pacjent.gov.pl. Po wysłaniu formularza, na adres e-mail pacjenta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania formularza. W momencie wystawienia e-skierowania przez system P1, Pacjent, który dokonał zgłoszenia przez Internetowe Konto Pacjenta zostanie automatycznie powiadomiony wiadomością SMS lub e-mailem o jego wystawieniu.

Wszelkie informacje dotyczące składu szczepionek podane są na stronie www.urpl.gov.pl

Zasady zgłaszania działań niepożądanych

Każdy lek może powodować działania niepożądane. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo zgłosić wszystkie działania, które podczas przyjmowania danego leku, wydają się niewłaściwe. Są to zarówno działania szkodliwe, jak i takie, które powodują uczucie dyskomfortu. Pacjent powinien je zgłosić nawet jeśli nie ma pewności, w myśl zasady „Jeżeli masz wątpliwości – zgłoś”.

Jak zgłosić działanie niepożądane

Wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-zglaszania-dzialan-niepozadanych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Dz.U. z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.