fbpx

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie dostępnym pod domeną royalmed.com.pl (dalej „Serwis”) jest Royalmed sp. z o.o. z siedzibą Łomiankach (05-092), przy ul. Wiślanej 36, KRS 000035169, NIP: 5361869259, REGON: 141967833.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail iod@royalmed.com.pl lub listownie na adres naszej siedziby.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie, głównie za pośrednictwem formularzy, w celu:

  1. [cel przetwarzania danych wykorzystywanych na potrzeby Serwisuprzykłady: 1) w celu rejestracji w Serwisie i założenia konta oraz świadczenia usług (wykonywania umowy), 2) w celu wyświetlania treści Serwisu oraz prowadzenia komunikacji (wykonywanie umowy) ->do dostosowania w kontekście strony internetowej
  2. w celu przesyłania Ci marketingowych informacji na temat usług medycznych w Centrum Medycznym Royalmed lub partnerów naszej placówki uczestniczących w świadczeniu usług w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Stosujemy politykę zrównoważonego marketingu w oparciu o analizę uzasadnionego interesu.
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
  5. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie możemy świadczyć ci Usług.

Jak długo planujemy przechowywać Twoje dane

Twoje dane osobowe przetwarzane w roku kalendarzowym dla potrzeb świadczenia przez nas usług planujemy przechowywać nie dużej niż przez 6 lat od końca takiego roku kalendarzowego (5 lat na przedawnienie plus 1 rok na zapas na wszelki wypadek taki jak niedoręczona korespondencja).

Twoje dane przetwarzane w celu przesyłania Ci marketingowych informacji handlowych będziemy przechowywać aż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Twoje Prawa

Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych.

Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać do takich kategorii odbiorców jak: nasi podwykonawcy (np. firma IT, księgowi, agencja marketingowa) oraz naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy świadcząc lub łącząc usługi z obszaru ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL oraz system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.